Download Centre (eRevision)
Best Sellers
Gerak Gempur PdPR PT3

Gerak Gempur PdPR PT3


Siri Gerak Gempur PdPR PT3 ini diterbitkan mengikut topik dan aspek peperiksaan berdasarkan format Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) terkini yang menggantikan format pentaksiran yang diguna pakai sebelum ini. Format baharu ini merangkum Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) dalam Tingkatan 1, Tingkatan 2, dan Tingkatan 3. Sehubungan dengan itu, siri Gerak Gempur PdPR PT3 ini diterbitkan khusus untuk membantu murid membuat persediaan awal dan sewajarnya bagi memahami format soalan, standard soalan, keperluan soalan PT3, serta melakukan latih tubi sebelum menghadapi PT3 yang sebenarnya.

 

Setiap soalan dalam buku ini diolah dengan merujuk Format Instrumen PT3 dan Kertas PT3 terkini yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan (LP) serta guru-guru pakar peringkat PT3. Setiap topik buku ini memuatkan soalan yang mengikut format, standard soalan, standard jawapan, serta liputan kandungan yang memenuhi keperluan terkini.


Sample Page
Gerak Gempur PdPR PT3
Gerak Gempur PdPR PT3
Gerak Gempur PdPR PT3

Other Best Sellers